terça-feira, 14 de julho de 2009

Capitulo 4 - Sophý

Divulgaçãaõ: http://umamorinesquecivel.blogspot.com/

Ah , teem alguma cooisa muiito eerrado eentre o zaac ee a miinha mãae ! Primeeirõ fooi na cooziinha , depoois foooi aqueele pisãaõ no pée da ash , esse neegóciio de fuzilaar o Dy coom aqueele olhaar ! AÊE TÊEM , ee eeu voou deescobriir .. eeu fiqueei peensandõ , ee acabeei doormindõ diantee doos meeus peensameentoos curiiosos ! No ooutro diia , eeu acoordeei já estaava todoos na meesa , comeendõ .


- Bõom diia mãae , chacee , zaac ! :D


Van: bõom diia filha ,


Cha/Zaac: bõom diia !


zaac: seenta aquii do meeu laadõ Sophý ..

- aah' , claarõ .

Nós eestamoos lá tomandõ o café da manhã , ee coomo eeu nãaõ soou uma burra , eeu percebii que tooda hoora o zaac ee a mamãe trocavaam olharees pra lá de comprometedorees , aah' , aêe teem , eeu Sophia Crawford Hudgens vou descobriir , HAHAA'

- tõo indo paara a escolã . beeijo ,

Mee despeedi de tõodo muundõ , minhã mãae fiicã toodã estraanha quaando eeu cheegõ peerto doo zaac ! AAF , aai , aai .


- Dý , eei .

Dý: eei sophý .

- hmm , aaí .. eeu preecisõ dee conveersãar coom võç . mas coom muitã sinceriidadee ! ook ?

Dý: aaah' , claarõ .

- veem coomigõ .

Saaaí puuxaando eele paara a bibliootecã ..

- seentã !

Dý: tõ ficaando coom meedo "/

- aaain , caala boocã .. ee me oouve ! ée , oo qe võç iia falaar onteem noo caarro heein ? miinhã mãae só faltooou tee comeer coom os olhoos ?

Dý: aain , eeu neem leembrõ maiis .

- aain dý , suuã aanta .. teentã leembraar , faaz uum esfoorciinhõ , poor miim ?

Dý: aaah' , nãaõ adiianta .. eeu soou amineesiiadõ . sakaas ? Tõ pareecendõ oo meeu iirmãao zaac !

- O QUEE ? ZAAC ?

Dý: aqueele empresárioo faamoso , võç saabe queem ée ?

- SIIM ,

A bibliotecáriiã mee fuziiloou coom aqueele olhaaar .

Dý: daa oonde ?

- EELE TÃAH la eem cãaasa ,

Dý: *OO* JUURÃ ?

- calaa aa boõcã , senãaõ aa geente vaai teer quee saair daquii !

Dý: aaah' , ook .

- mee fãala maiis deele ,

Dý: aaaah' , eeu leembrõ quee ele namoraava aa sua mãae ,

- O QUEEEEEEEE ? *OOOOOOOO*

Bibliote.: fõora oos doois , aaqui ée lugaar dee silêencio .

- aa geente nãõ griitã maiis ;)

Bibliote.: ruum ,

Dý: võç nãaõ saabia ?

- naaõ , OMG ..

- aagõra tuudõ está fazeendo seentiidõ , eelã nãaõ goosta qee eeu fiqueei peerto deele , poor caausã dee alguumã cooisa . maas oo qee seerá ?

Dý: aah' deeve seer poorque eel largoou eel ...

- o quee , eelã oo que ?

Dý: aah' , naada nãaõ , bobeeirã da miinha caabeçaã .

- fãala dý , pleease *-*

Dý: eeu já nãaõ faleei quee ée bobeeirã .

- :x tãah bõom , nãaõ faalõ maiis coom võç u.u

Dý: aah' , sophý , deeixã dee bobeeirã ook ?!

- aaaaah' , eeu estoou tentaando deescobriir esse passado misteriiooso , ee võç neem me ajuda . ee eu aiinda soou BOOBÃ ? af ,

Dý: tãah , desculpa !

- aah' , võç vaai me faalar ?

Dý: nãaõ soophý .

- aaaah' , tõo dee maal dee võç . tshál ,

eeu saai da bibliooteecã , aaf , oo dý tbêein nãaõ ajuudã , agõora , vaaai ficaar maais dificiil , aaf .. eeu teenhõ quee descoobriir , aaaiin meeol Deus , maiis coomo ? u.u já estaava na horã da saaída , eeu fuui di reeto paara caasa , oo dý queeriã viir coomigõ , maiis eeu nãaõ deixeei . u.u , cheegueei seem fazee barulho , suubiir para oo meeu quaarto .. cuuideei das miinhas higieenes , ee fuui na cooziinhã , coom quee eeu deparoõ ? siim , oo zaac ee aa maamýs . agõora poodia seer umã beelã hoorã paara eeu tentaar descobriir algõ .

Vane: aain zac , saai daaqui .. suuã companhia ée hoorríveel . ¬¬

Zac: võç que teem meedõ dee miim .

OMG , eele tãah se aproximaando deelã . *o*

Vane: nãaõ , nãaõ teenhõ , saaai daaquii ..

Zac: faalã que ée hoorríveel agõora ?

Eu nãaõ estoou veendõ iisso , sophia isso ée cooisã da suua caabeçã . NÃAÕ , NÃAÕ ÉE , EELE PRENSOOU AA MIINHA MÃAE COONTRAA A PAREEDE , OMG , OMG , OMG *-*

Bý: Mandinha .

Eaîi , oo qee seerá que vaai aaconteceer ? Briigada peloos comeentárioos , ee descuulpa a demoorã , aa larinha tãah oocupada ee eeu mais ou menoos . maas de qualqueer jeeitõ tãah aêe .. amoo voçes ..Beeijos , ee comeenteeem *-*

domingo, 5 de julho de 2009

Capítulo 3 - Ash

Tipoow , eeu fiqueei eestáatica neer , eera oo zaac meesmo eem carne ee osso , eele nãao tinha mudado nada , eera oo mesmo do que 10 aanos aatráas !

Ash : eer , ér . Oii Zaac ,

Chace : daa oonde vooc conhece oo zaac, aash ?

Ash : O Zaac ? dee oonde eeu conheçoo , éer , dee .. uum ..

Van : No shopping .. eele foi láar ee agente tava láar ee eeu apreseenteei eela áar ele .

Ash : éer , foi isso , muiito simpáatico seeu aamigo chaace ,

Zac : Brigado aash , voc taambéem ,

Ash : Cadee aa sophiia vaan ? jáar conheceeu sua f ..( aa vaan tapoou miinha booca me deu um chutee na peerna ,uii , doeeu eeiin )

Van : Ashê , vaamoos aali eem ciima , quero tee mostrar umaa roupa que compreei ,

Ash : áah , claaro !

agentee subiiu , eeu saabia que eela iia aarmaar um barracoo coomigoo , maiis eeu mereeço néer ..

Van : Ash , vooc táar fiicaando dooida oou oo q ?

Ash : eeu mee esqueçii aamiga , deesculpa .

Van : ee see eeu nãao tivesse aali ? elees iaam descobriir tudooo .

Ash : MAIIS TAARDE , ELEES VÃA DEESCOBRIR AAMIIGA !

Van : shiiiiiiiu , faala baaixo ,

Ash : Amiiga , elees vãao descobrir , seeja poor vooc , poor mim , por queem q seeja , ceedo oou taarde vãao deescobrir ,

Van : Eu seei , maiis por eenquanto oo melhor q faaço eer meentiir ,

Ash : Maiis ee oo zaac vaan , nãao deveriia saaber ?

Van : Nãao claro que nãao , seem chance .Miinha viida táar taao coonfusa dps que o zaac chegoou miiga , eeu nãao me diviirto maiis , eeu nãao amo maais oo chace comoo antees eenteendeeu ?

Ash : éer pke vooc goosta doo zaac aamiga , ee quando ele voltoou seeu coraçãao voltoou aa lembrar da veelha paixãao de aantes ,

Van : Nãao aash , nãao poode !

Ash : Pke nãao ? claro q poode !

Van : nãao , eeu nãao quero , eeu nãao posso , eeu nãao deevo aamiga .

Ash : Owwnn aamiga , veem caar .

eeu deiteei aa cabeçiinha deela no meu coloo ee fikeei alisaando ..

Ash : Olhaa , tudoo na viida , teem seeu teempo , vaai q vooc nãao podee realertaar esse aamor pelo zaac ? ee coontar toda a verdade ? queem sabe maais ceedo coontar essa mintiira será melhoor e vooc ee o cha podeem seer apeenaas aamigoos ou continuareem com essa viida , eeu sóor seei que tudoo teem seeu teempo ee o q foor pra aconeteceer vaai aconteceer , nãoo se precipitee neem toome decisõoes aantes , pke deeus ama vooc ee faráa o meelhoor pra vooc seeer feeliz ook ?

Van : Briigada aash ,

Ash : Promete que vaai faazer isso q eeu faalei ,?

Van : Voou teentaar aash ,

Ash : Leevanta esse roostiinho liindo ee sorria pro mundo , eeu nãao queroo veer miinha meelhoor amiiga aassim ook ?

Van : Briigada poor tudoo q vooc faaz poor miim , teenho nem palaaavras , eeu tee aamo q vooc não teem noçãao beest ( eeu ee mandiinha ) ..

Ash : Tbéein miinha floore , tbeein .

Van : queer iir comigoo buscaar aa sophý ?

Ash : Claroo , ee depois saiir pra aalmooçaar ?

Van : queer me eengoordaar éer ?

Ash : AHAAM ,

Van : Táar , vaamos !

Elaa pegou aa boolsa ee agente foooi buscaar aa sophý , cheegamoos no colégio ee ela jáar tava na poorta ,

Sophia : Tchaau Dylan , Tchaau Miih !

Ash : Vaane doo céu , aquelee dylaan er irmãao doo zaac !

Van : Nãao briinca ! pooíis eeu aamo ele , ér oo melhor aamigo daa sophya , na verdade eeu lembro deele sim , eera um pequeniniinho ner?

Ash : Ahaam .

Van : OII DYY ! TUDOO BOOUM ?

Dylan : OII DOONA VANESSA , TUDOO SIIM !

Van : Veem cáar !

eela ér dooida ou o q eein ?

Dylan : Oii doona vanessa ,

Van : Vaan , dy , soor vaan !

Dylan : Tudo beem vaan !

Sophia : Mãae , oolha oo micoo .

Van : Entra noo carro fiilha ,

Siim agente tava noo carro , e elees doois foora doo carro , aa sophý eentroou noo caro faaloou coomigo ee aa van continuoou falandoo coom o dylan .

Van : Meeu lindiinho , vamoos almooçaar com agente ?

Sophý : éer dy vaamoos !

Dylan : Maas ,

Van : Vooc teem 2 opçõoes : ou aceita oou aceitaa !

Dylan : ee eeu tenho escoolha ? , eeu vou siim .

Ash : Oii dy , tudoo beem ?

Dylan : OII AASHÊ !

Sophia : Da oonde voocs see conheceem ?

Dylan : eela ér uma daas melhores aamigas doo meu iirmãao .

Sophia : ee queem ér seeu irmãao ?

Dylan : Vooc não conhece , ele moora loonge .

Sophia : Falaa o noome delee Dylan !

Dylan : Zaac , Zac Efron .

Sophia : Peeraê , mãae aquele láar de casa num ér Zac efroon ?

Van : éer dy , seeu irmãao taar láar eem casa !

Dylan : Hmm , eeu lembroo dee vooc viu vaane ? coom ..

A Vaane oolhoou pra tráas ee fuziloou o dylaan coom os oolhos ,cooitado !

Dylan : coom o chace !

Sophia : Isso aaquiie táar muiito maal coontadoo viiu DYLAAN ?

Dylaan : eeu ? oo que eeu fiiz sophiia ?

Van : SOPHIIA ,

deepoois agente chegoou no restaurante ee fomoos comeer , sentamoos ee pediimos .. de repente chegoou aa coomida ..comeemos , ee foomos paara caasa da Vaane ..

Chaa: Demoraraam heein ?

Van: Chaace , eeu nãaõ eestou de paapo coom vooc nãaõ . . shut up (seeilácomoesreve) . Zaac , hj eeu vi o seeu irmão , ele coontinua o meesmo !

A Sophý subiiu ..

Chaa: iisso táar muiito maal coontado ! Coomo vooc conhecee oo irmãao do zaac ?

A Van faloou beesteeira ¬' , deepooois sou eeu ..

Van: Ahhr , éer .. o Dý éer amiigo da Sophý .. ee hooje vooc tiroou oo diia pra falaar essa fraasee eein ? quee aabuso !


Chaa: diisso eeu seei ,

Van: Chaace , shiiii ! eentãao nãao fala neem a fraase neem nada ! EE NÃAO DISCUTA COOM MIINHA TPM !

Chace :Tudoo pra nãao faazeer isso liinda ,

Van :Acho boom , toou subiindo .

Essees doois , poor falaar nisso , oo zaac subiiu ! :X táar nãao teem nada aa veer .


Bý: Lariinha & Mandiinha

GENTEEM , DESCULPEE A DEEMORÃ , SORRÝ WE PLEEASE ! :D Nós demoramoos demaiis meesmo ! Espero qe goosteeem . beeeijãõ :*

quarta-feira, 1 de julho de 2009

Capitulo 2 - Zac | Van

..ASHLEEEY TISDALEE , PARABÊEEEEINS , <3 MIINHA DIIVA , EEU AMO VOOC DEEMAIIS , DEESEJO TUUDO DII BÕOOM , TUUDO MEEESMO ! :*


As peessoas qe queeriam sabeer , a Sophia têem 14 anoos , okaay ? aêe vaai o capituulo ..

Narraçãao do Zac :


Euu eeestoou aa exatamentee 2 cm daa vanessa , OMG ! oo que eu faaço ? éer muiita preessãao praa miim , beeijoo oou nãao , beeijoo oou nãao ?Van : Zaac , saai , eeu voou griitaar .- Vooc nãao seriia capaaz diisso , eeu sei que vooc aainda me ama ,Van: Nãao , eeu te odeeio ,- Fala quee nãao me ama nos meeus olhoos ,Van: Eu eestou falaando , eeu voou gritaar !- Griita , táar todo muundo doormindoo mesmo ,Sophia : Mãae ? zaac ? que quee cêes tãao faazedno aquiie naa coziinha uma hoora dessaas ee .. juuntoos ?Van : Aáar , éer .. Soophiia vaamoos doormiir quee amanhãa cê teem aaula ,


Sophia : EU QUEROO SABEER MÃAE !

Van :: Nãao , vooc nãao queer sabeer nadaa , Vaamos .

Sophia : Maaiis mãae ,


Van : Calaa aa booca !

Sophia : A TPM táar tee afetandoo muiito !


Van : Vaai doormiir soophiia crawford hudgens !

Sophia : Booa nooite zaac !Zac : Boaa nooite Liindaa ,


Sophia : Bjook :* :)

Zac : Beijoo .


Van : Vamoos paraando coom aa cerimõoniia , vooc poode iir doormiir soophia ?

Sophiia : Byee !Sophiia subiiu ..Van : Olhaaa o que vooc feez seeu imbeecil , see ela nãao fosse suaa f ..Zac : See ela nãao fosse miinha o quê ?Van : See eela nãao fosse suaa Fraanga ..Zac : O quee ee que teem ?Van : Aiiin , nadaa .. BOOA NOOITE !Zac : Euu nãao entendoo vooc ,Van : Neem ér pra entendeer meesmo ! eeu disse : BOOA NOOITE !Zac : Booa nooite meeio meetro !NARRAÇÃO DE VAN :Euu apeenas ignooreei ee saai .ee acho que ele feez oo mesmoo ..Van : Fiilha .. puch , éergh , claro quee nãao , ela éer fiilha doo chacee , nãõ doo zaac , vaanessa , CHHHACEE , CHAACE .Chace : Hmm , quee fooi amoor ? ( sonoleento )


Van : Owwn aamoor tee acordeei ? deesculpa , falaar soziinha faaz bem praa pelee , aai aa deerma disse praa eeu acordaar de madrugadaa e começaar a falaar soozinha :)

Chace : ¬¬' Muulherees ,


Van : Vai doormir môor , jáar acabeei oo exerciciio . Beijoo , Boa nooite .

Chace : Boaa nooite , beeijo .ee dormiiraam , noo outroo diia :


Chace : Amr , aacoorda priinceesa ,

Van : Quee fooi Zaac ? ( sonoleenta )Chace : Zaac ?


Van : Chaace ? maas .. AAAH MEEU AAMOOR , BOOM DIIA CHAACE !

Chace : Poorque zaac ?Van ; Ahh , poorkee , poorke , aah seei láar ! Vaamoos tomaar cafée , aacordeei coom umaa foome !Chace : Dps eeu queroo sabeer de tudoo oouviiu ?Van : Quee tudoo aamor ?


Chace : TUUDO , TUDOO .


Van : Deeu pra nãao confiiaar em miim aagoora fooi ? :3

Chace : Deesculpa meeu bb !


Van : Huruum , soor coom um beeijiinho !

oo zaac tava mee olhaando beem na hoora que oo chace me deu akele beeijiinho ! ee olhoou pra miim como se dissese : seei nãao viiss , vooc com ooutro , amando outroo ?
eeu entendii isso , AAAH ' E tavaa ele ee a sophiia na salaa jogandoo videeo game .- Sophia , o qee vooc está fazeendo eem pleena teerça -feeira de manhã , jogando videeo gamee coom o zaac ?


Sophia: AH ' mããe , deeeixa eeu faltaar hj , eeu queeria ficar coom o zaac ,


- Sophia , vooc aiinda eestá aquii , JÁ EERA PARA ESTAAR LÁ EEM CIIMA SEE ARRUMANDO ,

Sophia: maas ..

- seem maas , sooobe , eem meeia éer para vooc eeestar aquii .


Sophiia subiiiu , eem 20 minutoos , deesceeu ..


- Proonta ? Vamoos ,


Sophia: deeixa o zaac me leevaar ?

- Neem , veeem ..


zaac: eeu leevo , poode deeixaar !


- nãõ , eeu ..


zaac: Vaneessa , poor favoor !


Niisso o Chacee eestava na cooziinha ..


Chacee: IHH Van , deeixa o zaac leevar eela , oushi .


- Ahrr , táar bõom . see cuiida . beeeijo .


Sophia: Ain , brêegada maãe ! beeijo .


Elees fooraam , eeu neem queeria , maas fazeer oqe , o chaace peediiu ..


chaace: Aiin môor , o zaac nãaõ moordeee nãaõ ,

- Ahrr chaace , seei láar , eeu nuunca fuii coom a cara deele ! ¬'


chaace: hããar ?


- éer , queer dizeer , ahrr chaace , caaala a booõca táar ?


chaace: isso eestá muiito maal contaado , primeeiro aqueele neegoócio de zaac ..


- Chaace , quee partee do ''caala a booca'' , vooc nããõ enteendeeu ?


chaace: ¬¬' mulherees ²

- vooc nãaõ vaai ir trabaalhaar naão ?

chaace: x:

- eeu te peergunteei , mee respoonde !

chaace: x:

- táar bõom eentaaum , vooc peediu .. aguaardee !

Ligaçãõ --*-*--

- ASHLEEEY ,

Ashý: Oii amiiga .. :D :D

- veem pra cá agoo.. .

POOOOOOW ,

Ashý: o qee foooi isso ?

- O chaace de TPM ,

Ashý: kkkkk' ,

- eentãão , veem pra cá , agooora ? :D :D

Ashý: tõ iindo , o zaac eestá aêe néer ?

- siim , siim "/

Ashý: eeu voou me seentiir estranha , sei láar , vamoo vêer , tõ iindo . byee , kiissêes .

- Byee , beeijo :*

Fiim de ligaçããõ '_*

- Noossa , o chaace qee me aguardee , acha qe éer queem para nãõ falaar coomigo , ee para saair iguaal um maaluco .

Diim , dooom --

- OEE AMIIGA ,

Ashý: :D :D

Doois beeijinhoos para cá , doois para láar ..

- Ashý , vooc viiu o noova looja qee abriiu no shoopp's ! ee nós teemo qee confeerir ,

Ashý: eeu vii , o noome éer , aiin .. esqueeci .

- Maas êaaê , eeos pegueeetis amiiga ?

AÊ cheegou o ZAAC , éer o ZAAC , oos doois ficaraam estáticooos ! Ninguéem faloou naaada , atéer qee ..

By: Mandiinha & Lariinha

EAÊEE ? O QEE VAAI ACONTECEEER ? eeu acho qee eestãõ curiioosaa néer ? , HAHAA' , a boola estaa coom voocês agooora , COOMEENTEEEM , depooois chuuteem pra miim & para a Lariinha ! Nóos amamoos os comeentáriios , briigada geente ! Amamoos voocês , beeijuundas :*